Yeni Yönerge Yürürlüğe Girdi ! Döner Sermaye Artık Maliye Bakanlığı’nda Değil !

“Sağlık Bakanlığı’nda Döner Sermaye Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge” Bakanlık Makamının 14/03/2019 tarihli ve 427 sayılı Onayı 01/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.