DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 16°C
Az Bulutlu

Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme İçin Neler Talep Etti ?

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen 5’inci dönem toplu sözleşme için neler talep etti? İşte talepler…

Sağlık-Sen, Toplu Sözleşme İçin Neler Talep Etti ?
27.07.2019
945
A+
A-

TARAFLAR – AMAÇ – KAPSAM – YÜRÜRLÜK

Madde 1 – Taraflar:

Bu toplu sözleşmenin tarafları Kamu İşveren Heyeti ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)’dır.

Madde 2 – Sözleşmenin amacı:

Bu sözleşmesinin amacı, sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile işverenin hak ve borçlarını saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm yollarını göstermek işyerlerinde düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamaktır.

Madde 3 – Sözleşmenin kapsamı:

Bu sözleşmenin kapsamı; kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, döner sermaye ek ödemesi, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, nöbet ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar.

Madde 4 – Tanımlar:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde;

a) Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan personeli,

b) Sendika: Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika kamu görevlisi sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)’i,

c) Şube: Yetkili sendikaların Şube Başkanlıklarını,

d) İşveren: Kamu İşveren Heyeti,

e) İşveren vekili: İşveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri,

f) Sendika üyesi kamu görevlisi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki personelden sendikalara üye olanları,

g) Toplu sözleşme: Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,

h) Toplantı tutanağı: Yetkili Kamu Görevlileri Heyeti ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanağı,

ı) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurulu, ifade eder.

Madde 5 – Sözleşmenin hükmü:

Bu toplu sözleşmenin hükümleri, sözleşmeden yararlanan kamu görevlileri yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.

Madde 6 – Sözleşmeden yararlanma:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 2 nci maddesi hükmüne göre kamu görevlisi sayılanlar toplu sözleşmeden yürürlük tarihinden itibaren yararlanır.

Madde 7 – Sözleşmenin teminatı:

Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasanın 53 üncü ve 128 inci maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 8 – Yürütme:

1. Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Sendika birlikte sağlar. Sendika; Yönetim Kurulu ve yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri veya yetkilileri tarafından temsil edilirler.

2. Sendikaya bağlı Şubeler, faaliyet alanları dahilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler.

II. BÖLÜM:

MALİ VE SOSYAL HAKLAR

Madde 9 – Uygulamaya devam edilecek hükümler:

25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı Üçüncü Kısmının “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı Üçüncü Bölümünde yer alan hükümlerden 26, 27, 32 ve 36 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, kalan hükümleri aynı şekilde işbu sözleşme süresi boyunca uygulamaya devam edilir.

  1. “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nöbet görevi” başlıklı 26 ncı maddesindeki “4” ve “12” ibareleri sırasıyla “6” ve “18” olarak, “5” ve “14” ibareleri sırasıyla “7” ve “20” olarak değiştirilir. İkinci fıkrasındaki “dini” ibaresinden gelmek üzere “ve resmi” ibaresi eklenir.
  2. “Yıllık izin ve süt izinlerinde döner sermaye kesintisi” başlıklı 27 nci maddesindeki “ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan” ibaresi çıkarılır.
  3. “Kadro unvan katsayısı” başlıklı 32 nci maddesindeki “0,05” ibaresi “0,10” olarak değiştirilir.
  4. “Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı” başlıklı 36 ncı maddesinde “fiilen” ibaresinden önce gelmek üzere “Kadın Konuk Evinde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde, Sosyal Hizmet Merkezinde ve İl Müdürlüğünde” ibaresi eklenir.

Madde 10 – Sosyal denge sözleşmesi:

Hizmet kolumuza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanların genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler, yeni tesislerin kurulması, sınır illerde görev yapılması gibi durumlar nedeniyle mali durumlarıyla ilgili sosyal bir denge kurulmasının gerekli olduğu hallerde ilgili kurum ve kuruluş ile en çok üyeye sahip sendika arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge sözleşmesi yapılabilir.

Madde 11 – Tazminatlar:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152 nci maddesine dayalı olarak Bakanlar Kurulu’nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla yürürlüğe koyulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ı ile belirlenen özel hizmet tazminatı oranları hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanlar için 20 puan artırımlı uygulanır.

2. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan personel için, Bakanlar Kurulu’nun 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararıyla yürürlüğe koyulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ı ile belirlenen tazminat oranları 15 puan artırılarak uygulanır.

3. İstanbul’da hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapanlara 30 puan ilave özel hizmet tazminatı uygulanır.

Madde 12 – Emekli aylıklarına ilave ödeme:

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun ek 84 üncü maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere; emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, lisans mezunu olanlar için (4500) gösterge rakamının, önlisans mezunları için (3500) gösterge rakamının, ortaöğretim mezunları için (2500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.

Madde 13 – Ek ödeme:

1. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek (I) sayılı cetvelde belirlenen ek ödeme oranlarına 15 puan ilave edilir.

2. 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden yapılan ek ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

3. 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında personele döner sermayeden her ay yapılacak ve 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacak ek ödemelerde; bu ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 14 – Pozitif performansa dayalı ek ödeme:

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “personelin unvanı” ibaresinden önce gelmek üzere “hekim dışı sağlık personelinin ek ödeme ücretlerinin ülke genelinde iller ve hizmet birimleri arasında dengeli, kabul edilebilir düzeyde, teşvik edici, motivasyonu sağlayacak şekilde personelin unvanı, sağlık personelinin çalıştığı birimin risk durumu ile sağlık tesisinin hasta güvenliğini sağlama durumu, sağlık tesisinin rolü, yönetici değerlendirmesi, eğitim durumu, PDC doluluk oranı ve bölge gelişmişlik durumu gibi göstergelerin yer aldığı pozitif performansa dayalı bir yöntem ile tabiplerde ise” ibaresi eklenir.

Madde 15 – Döner sermaye tavan oranında istisna:

Toplu sözleşme kapsamında döner sermayeden ödenmesine karar verilen ek puanlar 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki tavan oranlarının hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz.

Madde 16 – Nöbet ücretleri

1. İdarelerce icap nöbetine ihtiyaç duyulan hallerde icap nöbeti hizmetini yerine getiren tüm çalışanlara 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca icap nöbet ücreti ödenir.

2. 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirlenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir.

3. Acil servise kısmi süreli hizmet veren laboratuvar ve röntgen birimlerinde çalışanlar, acil servis için öngörülen nöbet ücretlerinden yararlandırılır.

4. 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi ve toplu sözleşme ile nöbet ücretlerine yapılan %50 zam oranı 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen özellik arz eden birimlerin tamamı için uygulanır.

5. 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücretleri 20.00 – 06.00 saatleri arasında ve resmi tatillerde nöbet tutan personel için %20 artırımlı olarak uygulanır.

6. Radyasyona tabi birimlerde hizmet gereği nöbet tutmak zorunda kalanlara 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ücret ödenir.

7. Nöbet ücretleri ve icap nöbet ücretleri genel bütçeden karşılanır.

8. 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge cetvelinde yer alan “diğer personel” kısmı “yükseköğrenim görmüş: 70, lise dengi öğrenim görmüş: 60” olarak uygulanır.

Madde 17 – Fiili hizmet süresi zammı:

1. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde röntgen birimlerinde görev yapanlar 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki tablonun (11) numaralı sırasındaki hükümden faydalandırılır.

2. Sağlık hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan tüm çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki tablonun (20) numaralı sırasındaki hükümden faydalandırılır.

Madde 18 – Sağlık memuru kadrolarına atanma:

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, laborant vb. branşlardaki personelden aynı öğrenim seviyesi ile atanılan sağlık memuru kadrolarına atanmak için aranılan şartları taşıyan sağlık çalışanları talepleri üzerine sağlık memuru kadrolarına atanırlar.

Madde 19 – Döner sermaye bütçesinden ödenen maaşların genel bütçeden ödenmesi:

Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan ve maaşları döner sermaye bütçesinden ödenen kamu görevlilerinin maaşları genel bütçeden ödenir.

Madde 20 – 663 sayılı KHK madde 45/A kapsamı:

1. 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca çalışanlar 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir. 663 sayılı KHK 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele sağlık mazeretinden tayin hakkı verilir.

2. 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan vekil ebe ve hemşireler 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir.

3. 3 yıl süreyle Sağlık Bakanlığı’nda çalışan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamına geçirilir.

Madde 21 – 24 saat esaslı hizmet veren kreşler:

1. Yirmi dört saat esaslı hizmet veren kurum ve kuruluşlarda kurulan kreşlerde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verilir.

2. Sağlık Bakanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait tüm kurumlarda, Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ve Adli Tıp Kurumunda istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren çocukları için kreş kurulur. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş kurulamayan kurumlar için ise merkezi bir alanda kreş kurulur ve ücretsiz servis imkânı sağlanır.

Madde 22 – Servis hizmeti :

Sağlık Bakanlığı’na bağlı şehir hastanelerinde görev yapanların mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır.

Madde 23 – Sosyal alanlar:

1. Uluslararası çalışma örgütü standartları da göz önünde bulundurularak, mevcut ve yeni açılacak sağlık tesislerinde çalışanlar için giyinme odası, dinlenme odası, gardırop, ibadethane gibi sosyal alan ve imkanlar oluşturulması sağlanır.

2. Madde 24 – Lisans tamamlama:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 69 uncu madde hükmü, mezkur maddenin yürürlük tarihi itibariyle mezun olma şartına bakılmaksızın, maddede belirtilen bölümlerden mezun olan herkesi kapsar.

Madde 25 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği:

1. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, bu sözleşme dönemi içerisinde en az bir defa söz konusu sınavlar yapılır.

2. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan yardımcı hizmetler sınıfında olup yüksekokul mezunu olanlar sınav şartı aranmaksızın genel idari hizmetler sınıfındaki uygun kadrolara atanırlar.

Madde 26 – Sözleşmeli personelin ek ödeme oranları:

2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelinin “18. Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari Destek Görevlisi” sırasında “20” olan oran “70” olarak uygulanır.

Madde 27 – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapanlara ek ders ücreti:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapanların haftada 30 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

Madde 28 – Gündüzlü hizmet veren kuruluşlarda icap nöbet ücreti:

Gündüzlü hizmet veren kuruluşlarda görev yapanlardan hizmet gereği icap nöbeti ifa edenlere nöbet ücretinin %40’ı oranında icap nöbet ücreti ödenir.

Madde 29 – Kurumlar arası yer değişikliği :

1. Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri arasında eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı olarak yapılacak naklen atamalar 10/7/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.

2. Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden eş durumuna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı’na yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz.

Madde 30 – Adli Tıp Kurumunda görev yapanlara adalet hizmetleri tazminatı:

Adli Tıp Kurumunda genel idari hizmet sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlardan “1, 2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar için 100″ ,”4 üncü dereceden aylık alanlar için 75”, “5-9 uncu derecelerden aylık alanlar için 56”, “Diğer derecelerden aylık alanlar için 54” puan adalet hizmetleri tazminatı ödenir.

Madde 31 – Adli Tıp Kurumunda teknik bilirkişilere uzmanlık:

Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan adli tıp uzmanlığı dışındaki teknik konularda bilirkişilik yapan, teknik raporları düzenleyen, fizik, kimya, biyoloji ve trafik ihtisası ile ilgili lisans mezunu çalışanlara uzmanlık kadrosu verilir.

Madde 32 : Sendikal haklar:

1. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda yetkili sendika temsilcisi bulunur.

2. Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili sendikalara işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilir, işyeri sendika temsilci odalarının masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı vb. donanımı kurumca karşılanır.

III. BÖLÜM:

SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

Madde 33 – Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı:

Sağlık ve sosyal hizmetler hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde sendika aidatı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

Madde 34 – Yürürlük ve süre:

Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2021 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.