Sağlık Görevlileri – Sağlık Personelleri – En Güncel Haber ve İlanlar

Mevzuat

Temizlik görevlisi olarak istihdam edilen ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci maddesi ile 375 sayılı Kanun...
Halen genel idare hizmetleri sınıfında çeşitli kadrolarda görev yapmakta iken sağlıkla ilgili lisanstan mezun olan...
Sağlık Bakanlığı tarafından "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme ile Sözlü Sınav Usul ve Esasları" yürürlüğe girmesiyle...
Sağlık Bakanlığı, sağlıkta hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi...
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştay'ın skopi işlemleri ile ilgili aldığı kararı 81 İl...
İşçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme...
Eşleri polis memuru olanlar dikkat! Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun tayinin kalkınmada 1. derece...
Sürekli işçi olarak çalışanların merak ettiği bir konu. Çalıştıkları kurumda, görevde yükselme ve unvan değişikliği...
Yaz geliyor ve kimi illerimizde hava sıcaklığı normal hava sıcaklığının üzerinde seyredebilmekte. Sıcak yaz aylarında...
03.05.2019 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği,...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Kamu kurumlarında çalışanların kurumlar arası geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları...
Sağlık Bakanlığı tüm illere resmi yazı gönderdi. O yazıda, sağlık mazereti ile ilgili bazı sağlık...
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan memurlar, çalıştıkları kurumlarda görevde yükselme...
Hastalık raporu aldınız. Çalıştığınız Kurum raporunuzun fenne aykırı olduğunu iddia ediyor ve sizi Sağlık Bakanlığınca...
Kamu kurumlarında işçi statüsünde görev yapan kişiler maaşlarını ne zaman alır ?
Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair...
Sağlık Bakanlığı, kurum ve kuruluşlarda verilen engelli sağlık raporlarının düzenlenmesinde, eski formatta düzenlenen raporlarının geçerlilik...
Yurt dışında öğreni̇m gören ve denklik belgesi alan doktor, di̇ş heki̇mi̇ ve eczacılar i̇le yardımcı...
12